• 111
  • lang
  • lang

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải đáp thông tin cho người dân về gói 62 nghìn tỷ đồng qua Tổng đài 111

Hơn 6000 cuộc gọi trong ngày đầu tiếp nhận, chia làm 3 ca làm việc liên tục, triển khai hoạt động cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, không lúc nào những chiếc điện thoại tiếp nhận thông tin từ người dân không nóng máy