• 111
  • lang
  • lang

Các mô hình thúc đầy Quyền tham gia của trẻ em.

Các mô hình thúc đẩy Quyền Tham gia của trẻ em được triển khai trên nhiều nơi của cả nước: Diễn đàn trẻ em; Câu lạc bộ Quyền tham gia của Trẻ em; Lấy ý kiến trẻ em thông qua các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, phiếu hỏi, Tổng đài tư vấn...

Link tải tài liệu: Sự tham gia của trẻ em trong nhà trường, xã hội

-------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/124927393982155061
+ Website Tổng đài 111 Tongdai111.vn