• 111
  • lang
  • lang

Hỗ trợ tâm lý cho trẻ trong khu cách ly

Với người trưởng thành, khi phải cách li tập trung xa gia đình đã là một khó khăn không nhỏ trong tâm lý và tình cảm. Còn đối với những em nhỏ thì khó tránh khỏi những trạng thái lo lắng và căng thẳng. có những diễn biến nào trong tâm lí của các em khi phải cách li xa gia đình? Chúng ta có những giải pháp nào giúp các em có thể giải tỏa những căng thẳng và tích cực, lạc quan hơn?