• 111
  • lang
  • lang

HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRONG NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Nhà vệ sinh công cộng không hề đơn giản và cũng không đủ an toàn dành cho trẻ em nếu để trẻ tự đi một mình, bởi nơi này cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm mà cha mẹ chưa lường hết được. Trên đây là những hướng dẫn của "Siêu nhân Vít" dành cho các bạn nhỏ về kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục trong nhà vệ sinh công cộng