• 111
  • lang
  • lang

Kết quả 3 năm thực hiện chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam (2018-2021).

Năm 2018, Quỹ từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ đã phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu để triển khai chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ và duy trì các can thiệp phòng chống đuối nước để làm giảm tỷ lệ đuối nước.

Bước đầu, dự án lựa chọn 8 tỉnh có tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em cao nhất cả nước, bao gồm 103 xã của 21 huyện thuộc các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Đắk Lắk.

3 năm qua dù đã có không ít những trở ngại do tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự tham gia của chính quyền các địa phương, chương trình đã triển khai và đạt được những kết quả:

- Hỗ trợ dạy bơi cho 14,000 em nhỏ từ 6 – 15 tuổi.

- Hỗ trợ trẻ em các tỉnh dự án học kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại trường học, đến nay có 32,500 trẻ đã được học kỹ năng an toàn.

- So với thời điểm trước khi chương trình được triển khai, tỷ lệ học bơi ở các vùng dự án đã tăng gần gấp đôi từ 14% lên đến 25,7%, tỷ lệ này đã cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình trên cả nước.

- Trong thời gian tới chương trình tiếp tục cam kết, mở rộng địa bàn triển khai từ 8 lên đến 12 tỉnh và kỳ vọng đến cuối năm 2022 sẽ dạy bơi được cho 50,000 trẻ em 6 – 15 tuổi.

Chương trình sẽ nỗ lực triển khai các giải pháp tốt nhất với hy vọng trẻ em Việt Nam sẽ được an toàn, cứu sống sinh mạng trẻ em thông qua các can thiệp phòng chống đuối nước