• 111
  • lang
  • lang

Lòng tốt dễ lây - chiến dịch ý nghĩa trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19

UNICEF Việt Nam cùng Bộ Y tế mời bạn tham gia sự kiện vẽ tranh/ ký họa/minh họa với chủ đề “Lòng tốt dễ lây” trên Instagram và Facebook. Đây là một hoạt động trong chiến dịch truyền thông “Lòng tốt dễ lây” nhằm xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các bạn trẻ Việt Nam trong và sau COVID-19. Bệnh dịch có thể lây lan, nhưng lòng tốt cần lan nhanh hơn! Mong COVID -19 chấm dứt sớm và chúng ta học được cách yêu thương nhau hơn!