• 111
  • lang
  • lang

Vượt thách thức để bảo đảm thực hiện Quyền trẻ em - 2020.

Sau 9 tháng thực hiện giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em tại 7 bộ, ngành và 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, ngày 27/5/2020, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV thảo luận về kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em" giai đoạn 2015 - 2019. Cục Trẻ em tham mưu, Phối hợp với các cơ quan, các đoàn giám sát của Quốc hội xây dựng dự thảo trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em. Trong cuộc chiến chống dịch Covid - 19, Chính phủ Việt Nam luôn đặt sức khỏe người dân lên trên hết, trong đó trẻ em là đối tượng được đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em và phụ nữ, Cục Trẻ em đã phối hợp với UNICEF, UN Women xây dựng và triển khai truyền thông, phát hành bộ tài liệu Hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid – 19 và tại gia đình trong bối cảnh giãn cách xã hội. Bộ tài liệu Hướng dẫn trở thành cẩm nang giúp các cán bộ, nhân viên các khu cách ly tập trung, cha mẹ và trẻ em vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch vừa bảo vệ được trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại và an toàn trên môi trường mạng.