• 111
  • lang
  • lang

Chương trình Hội thảo thực hiện quyết định số 1248/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

07/12/2021

Ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) triển khai tổ chức chương trình Hội thảo thực hiện quyết định số 1248/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

Xây dựng khả năng chống chịu và quản lý rủi ro lũ lụt và các nguy cơ khác trong can thiệp phòng chống đuối nước cho trẻ em

25/10/2021

Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung luôn phải chịu những tổn thương do lũ lụt gây ra, cả về con người và của cải. Trên thế giới, lũ lụt cũng được xem là gây ảnh hưởng lớn tới nhiều người hơn bất kì hiểm họa thiên tai nào và đuối nước được nhận định như là một nguyên nhân đáng kể nhất đối với tử vong do lũ lụt.