• 111
  • lang
  • lang

"Bảo vệ môi trường" để phòng chống đuối nước.

16/12/2021

Vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là rác thải nhựa là một vấn đề “nóng” cũng chẳng khác nào vấn đề đuối nước ở trẻ em. Vậy tại sao chúng ta không vừa phòng chống đuối nước vừa bảo vệ môi trường nhỉ? Có những hành động bảo vệ môi trường có thể giúp chúng ta giảm thiểu nguy cơ đuối nước, chẳng hạn như tận dụng những đồ không còn dùng được nữa để biến chúng từ rác thải vô ích trở thành vạt dụng hữu ích một lần nữa.

Bộ tài liệu về phòng, chống đuối nước cho trẻ em

16/12/2021

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) xây dựng các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước và các tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Chương trình Hội thảo thực hiện quyết định số 1248/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

07/12/2021

Ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) triển khai tổ chức chương trình Hội thảo thực hiện quyết định số 1248/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.