• 111
  • lang
  • lang

Đề cao vai trò của chính quyền và gia đình trong chăm sóc trẻ em

17/06/2023

“Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, cần đặc biệt đề cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong bố trí ngân sách, nhân lực làm công tác trẻ em, cũng như trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em”. Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam nhấn mạnh như vậy khi trao đổi về những nội dung thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 (từ ngày 1 đến 30-6).

Nguồn gốc ngày Quốc tế Gia đình

16/05/2023

Ngày Quốc tế Gia đình viết tắt là IDF được tổ chức vào ngày 15/5 hàng năm nhằm tôn vinh và khẳng định tầm quan trọng của gia đình trong sự phát triển chung của xã hội.

Chiến dịch gây quỹ “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật"

16/05/2023

Chiến dịch quyên góp gây quỹ “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật" được triển khai nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng, điều kiện sống cho các em.