• 111
  • lang
  • lang

1000 ngày đầu đời - cần quan tâm cả mẹ và bé

20/12/2022

1000 ngày đầu đời (từ khi thụ thai đến hai tuổi) có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời một đứa trẻ. Đầu tư vào dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn này chính là sự đầu tư tốt nhất cho sự phát triển cả đời của trẻ.