• 111
  • lang
  • lang

Giúp trẻ an toàn trước bạo lực mạng

18/09/2020

Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị tổn thương bởi bạo lực mạng, nhưng độ tuổi vị thành niên và thanh niên thường là những nạn nhân phổ biến. Bạo lực mạng là một vấn đề nan giải đang diễn ra trong nhiều trường học vì tính ẩn danh của người dùng, đây là một điểm thuận lợi cho những kẻ bắt nạt trên mạng.

Tổng kết Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em.

27/08/2020

Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em do ChildFund phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai với sự tài trợ của Microsoft Việt Nam từ tháng 8/2018 - 8/2020  nhằm Xây dựng mạng lưới quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Xây dựng Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025"

08/05/2020

"Cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025” do Bộ TT%TT tổ chức ngày 7/5, tại Hà Nội.

Tài liệu hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em

03/05/2020

Đây là một ấn phẩm thực hiện bởi Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này được biên soạn dựa trênđóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị tham vấn về Xây dựng Tài liệu Bảo vệ trẻ em trên mạng diễn ra tại Băng cốc ngày 27-28/02/2016. Các trẻ em tạiCampuchia, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản. em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.