• 111
  • lang
  • lang

Cần trang bị "vaccine số " cho trẻ em

29/03/2024

Đây là nhấn mạnh của Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam tại cuộc tập huấn về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức ngày 29.3.