• 111
  • lang
  • lang

06 nguyên tắc cốt lõi của Internet.

25/11/2022

Khi trẻ em dành nhiều thời gian hơn trên mạng, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần cởi mở trò chuyện và sẵn sàng hỗ trợ các em với những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường trực tuyến.

Hội thảo “Thực tiễn và giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”

25/11/2022

BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG LÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA TOÀN XÃ HỘI. Đây là nhận định được các đại biểu đưa ra tại cuộc hội thảo “Thực tiễn và giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức tại Hà Nội sáng 24/11.