• 111
  • lang
  • lang

Trẻ nghỉ học để phòng dịch, gia đình phải làm sao để con không quậy?

23/02/2021

Trẻ em phát triển tính cách phụ thuộc khá nhiều vào môi trường giáo dục trong gia đình, có thể chia trẻ thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là gia đình có sự tìm hiểu về giáo dục hoặc lựa chọn theo một phương pháp khoa học thì thường nhóm trẻ này được tạo ra một nề nếp hoặc một văn hóa riêng của gia đình. Những trẻ này có mức độ hợp tác và theo tôi quan sát các em đó có phần tốt hơn.