• 111
  • lang
  • lang

Xây dựng Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025"

08/05/2020

"Cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025” do Bộ TT%TT tổ chức ngày 7/5, tại Hà Nội.

Các dấu hiệu nhận biết rối loạn phổ tự kỉ.

08/05/2020

Dấu hiệu nhận biết trẻ em rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) là không giống nhau ở mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, dựa trên những dấu hiệu cơ bản ở các giai đonạ phát triển giúp theo dõi các biểu hiện hành vi của trẻ. Các dấu hiệu nhận biết trẻ em RLPTK được chia làm 2 giai đoạn: (1) Giai đoạn trẻ nhỏ và (2) Giai đoạn tuổi trưởng thành. Ở mỗi giai đoạn khác nhau của sự phát triển, các biểu hiện của RLPTK được bộc lộ khác nhau.