• 111
  • lang
  • lang

Các quyền của trẻ em (Quy định tại Luật trẻ em 2016)

20/04/2020

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, mọi trẻ em đều phải được bình đẳng, được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Luật Trẻ em 2016 (có hiệu lực từ 1/6/2017) quy định cụ thể Trẻ em có những quyền sau:                                                                                                                                                                        

10 câu chuyện giúp cha mẹ dạy con thành người nhân đức tài giỏi.

17/05/2020

Cha mẹ hay thậm chí cả những người thân thuộc, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Chính vì thế dù trong những tình huống tưởng chừng như đơn giản nhất các bậc làm cha làm mẹ cũng nên cẩn trọng, lấy việc làm gương, làm mẫu tốt cho trẻ lên hàng đầu.