• 111
  • lang
  • lang

Mẹo: Kế hoạch lập sẵn - Di cư an toàn

28/10/2020

Tiếp nối phần giới thiệu chung 5 bước về di cư an toàn của trang Nghĩ Trước Bước Sau, nay mỗi bước sẽ được giới thiệu chi tiết hơn. Dưới đây là một số lời khuyên về mẹo: Kế hoạch lập sẵn

7 điều người lao động cần cân nhắc trước khi quyết định di cư lao động

26/10/2020

Việc ra nước ngoài làm việc không còn xa lạ với nhiều người lao động, thậm chí là rất quen thuộc đối với một số cộng đồng. Tuy nhiên khi tiếp xúc với các thông tin liên quan đến việc di cư lao động, có rất nhiều điểm cần người lao động cân nhắc. Việc di cư lao động cũng sẽ tồn tại những mặt trái mà nhiều người có thể chưa nghĩ đến.

Mẹo: Ngọn nguồn hỏi đáp - Di cư an toàn

22/10/2020

Tiếp nối phần giới thiệu chung 5 bước về di cư an toàn của trang Nghĩ Trước Bước Sau, nay mỗi bước sẽ được giới thiệu chi tiết hơn. Dưới đây là một số lời khuyên về mẹo: Ngọn nguồn hỏi đáp.