• 111
  • lang
  • lang

Giải mã những lời hứa hẹn không rõ ràng với người di cư lao động (Phần 2)

14/11/2020

Làm thế nào để lòng không ngả nghiêng trước quá nhiều thông tin trên mạng? Làm thế nào có thể "vững như kiềng ba chân" trước những lời mật ngọt dụ dỗ? Cách tốt nhất là trang bị cho bản thân những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Hãy để trang Nghĩ trước Bước sau đồng hành cùng bạn để chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước! Mời đọc phần 2

Giải mã những lời hứa hẹn không rõ ràng với người di cư lao động (Phần 1)

13/11/2020

Làm thế nào để lòng không ngả nghiêng trước quá nhiều thông tin trên mạng? Làm thế nào có thể "vững như kiềng ba chân" trước những lời mật ngọt dụ dỗ? Cách tốt nhất là trang bị cho bản thân những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Hãy để trang Nghĩ trước Bước sau đồng hành cùng bạn để chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước!

Biện pháp kỷ luật tích cực dành cho trẻ vị thành niên từ 13-17 tuổi (Phần 2)

13/11/2020

Khi trẻ dần đến lứa tuổi vị thành niên, vai trò của cha mẹ đang từng bước chuyển thành một người hướng dẫn hơn là người thúc đẩy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con trẻ không cần sự can thiệp của cha mẹ trong một vài trường hợp đặc thù, hoặc trẻ không cần phải đối mặt với một số hình phạt.

Biện pháp kỷ luật tích cực dành cho trẻ vị thành niên từ 13-17 tuổi (Phần 1)

13/11/2020

Khi trẻ dần đến lứa tuổi vị thành niên, vai trò của cha mẹ đang từng bước chuyển thành một người hướng dẫn hơn là người thúc đẩy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là con trẻ không cần sự can thiệp của cha mẹ trong một vài trường hợp đặc thù, hoặc trẻ không cần phải đối mặt với một số hình phạt.

Biện pháp kỷ luật tích cực dành cho trẻ từ 10-12 tuổi (phần 2)

31/10/2020

Khi con trẻ lớn dần đến lứa tuổi dậy thì, 10-12 tuổi, sẽ có nhiều biện pháp giáo dục không còn phù hợp nữa. Sẽ có thêm nhiều hành vi khác cũng cần áp dụng các biện pháp giáo dục khác khi trẻ sang tuổi thứ 10. Và việc xác định được các hành vi này rất quan trọng với cha mẹ, phụ huynh để giúp con trẻ học được thêm nhiều kỹ năng sống trong quá trình các con phát triển.

Biện pháp kỷ luật tích cực dành cho trẻ từ 10-12 tuổi (phần 1)

30/10/2020

Khi con trẻ lớn dần đến lứa tuổi dậy thì, 10-12 tuổi, sẽ có nhiều biện pháp giáo dục không còn phù hợp nữa. Sẽ có thêm nhiều hành vi khác cũng cần áp dụng các biện pháp giáo dục khác khi trẻ sang tuổi thứ 10. Và việc xác định được các hành vi này rất quan trọng với cha mẹ, phụ huynh để giúp con trẻ học được thêm nhiều kỹ năng sống trong quá trình các con phát triển.