• 111
  • lang
  • lang

Khởi động dự án “Lớp học vui | Hope in Class – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”

22/10/2020

Hưởng ứng Sáng kiến 5 năm về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” do tổ chức World Vision Việt Nam khởi xướng năm 2017, trong tháng 9/2020, World Vision Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi động dự án “Lớp học vui | Hope in Class – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”.